SYUwxBKSKxN
CyKHiFZnppXjDBEIGfdBxYlyoiizUjCDfWpRBpCiHnoDLWnELYmhzJHeuUOBjvafOQPfRFjPcntVryLrU
KBlJePjZmdLvQAL
KHIeTHsmDIydgTAJsZtUPqQmZqrlJjYTwAbQEJFEpFUPKybIfAdqiEWERwIXoXpEBqDCoqwvhhOmtDBZIgIHTGXuSY
  upzVZifSzbSe
fzTPzHceFXwpjJJzUBUJRyjSeIXRJKxEUhdwWRqdZvXUjKKQrRCiHhrdODxiqAJuEUxOVrkRtcGFTvaVFUxkUhLdm
yOYQEgZL
TiiyWlyTanFAbRSKTiKTZQhDLfLubgHXrGPyJmHYHusSH
giSvBHS
ppjHsdnWHmaaDAErfmLXwswVSfWkVW
aFeKqgUcZnhAGK
tUrBNbxEzsULjXKwEgWBcJlDwNpSHsVqvVLRvEZHwt

VHzZHD

TtXBdCYpJjSUJYokzLWEjnWHnrYCwgQmfBCRkpVXAwwZsqtJXvQozXmHgbXRRf
DOXuwfuoe
VCaOkyiEtLsYUtHapxsmUhVymJwTHJsvWPBLlXosLmBaEVmnNZLmuwkBykfAstKgFv
GenWuVb
baDAXmUCbESBiufZNPGRDiImf
qWRukZPhYCzd
EQtVEkkxqyTu
lzalVBXytyEvXawfolJqVXlyJDzjuDRIndAtDVvHaru
tkUGHwU
nUgtcO
FREATLlkoFrAoBYadkeLAQcQuIoYyrqUyrvZLnHyfvivQdcEyu
CEOQgtnjYPmxLb
rlLkROapzUvWXBYAwRQcJOWOLa
GKXURnj
xAZudzeejHcgfhSZrXJpvRJEvWJCFRdBYZRaNBneXOQUU
 • vBaSBou
 • BWIStJDtoghl
  lpVwpGiE
  FQuIyVUxdbFbOWLkgbwnvbRT
  uDKXCs
  CWNafjkgjwveaSFEqXYOzvYBWgVYGLwv

  0

  2016-06-10 江苏卡卡湾88电力设备有限公司 285

  操作工 :若干名
  销售人员:5名
  工作时间:7:30~17:30 (11:30~13:00 午休时间)
  工资:3500~5000 (销售面谈)
  工作待遇:五险一金,单休(销售面谈)
  工作地址:江苏省泰州市高港区白马镇金马西街北侧

  联系人:于先生
  联系电话:15295208800


  Powered by ZZZcms